Apokalipsa Św.Jana

Apokalipsa św. Jana znajduje się w Nowym Testamencie w ostatniej księdze, należy do ksiąg prorockich. Jej autorem jest św. Jan, pisał on pod względem wizji (pod natchnieniem). Czytelnik niekiedy musiał się domyśleć co autor ma na myśli. Było on autorem 4 ewangelii i 3 listów, był najmłodszym apostołem.Koniec świata w tekście jest przedstawiony jako zagłada ludzkości, niebo i ziemia przestaje istnieć , wizja przedstawiona zostaje za pomocą środków stylistycznych takich jak : epitety, metafory, kontrastowe zestawienia. W tekście pojawiają się alegoria między innymi: Babilon - zły świat , Siedem pieczęci - największe tajemnice dotyczące sensu dziejów ludzkości, Baranek - Jezus Chrystus. Celem apokalipsy jest zapowiedź przyszłych wydarzeń, ukazanie historii ludzkości i jej losu aż po dzień sądu ostatecznego.

j.jpg

Aleksandra Nowakowska