Księga Hioba

Księga Hioba jest to księga mądrościowa,znajdująca się w Starym Testamencie. Głównym bohaterem owej Księgi jest Hiob.Był on zamożnym człowiekiem, ludzie uważali go za najwybitniejszego człowieka Wschodu, był on sprawiedliwy, pracowity , pobożny. Bóg po rozmowie z szatanem wystawił go na próbę wiary. Chciał udowodnić ,że jego wiara jest niezłomna. Hiob utracił cały dobytek, służbę oraz rodzinę. Cierpienie przyjął z godnością. Jego wiara ukazała być się niezłomna. Za swoją pokorę wobec Boga Hiob zastał nagrodzony i odzyskał wszystko co utracił.

h.jpg

Aleksandra Nowakowska