Witaj!

Nazwa:
Słowem starożytność lub antyk (z łac. antiguus - dawny) określamy pierwszą z dziesięciu epok literackich.
Ramy czasowe:
Okres dziejów najstarszej cywilizacji, od około 4000 r. p.n.e. do IV- V w .n.e. Za koniec tego okresu przyjmuje się często rok 476, czyli datę upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Wyróżniony okres obejmuje około 1400 lat i jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany.
W czasie trwania starożytności wyodrębniły się dwie tradycje, które do dziś są uznawane za podstawy literatury europejskiej:
antyczna, czyli grecka i rzymska,
biblijna, czyli judeochrześcijańska.

b.jpg