Św. Piotr

Św. Piotr, Apostoł. Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum.
Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia.
W ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr.
Należał do Jego najbliższego grona.
Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga.

Jeden z dwunastu apostołów. Był pierwszym zwierzchnikiem Kościoła chrześcijańskiego.
Przed powołaniem przez Pana Jezusa na apostoła mieszkał w Kafarnaum, zajmował się połowem ryb.
Według świadectwa Nowego Testamentu wielokrotnie wyróżniany przez Jezusa spośród Jego uczniów.
Był zwierzchnikiem gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a następnie w Rzymie, gdzie współpracował z Pawłem.
Tam też zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Nerona.
Jest autorem dwóch listów katolickich czyli powszechnych,
z których dowiadujemy się o trudnościach, jakie nękały pierwszych chrześcijan.

Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy.
Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św.
Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół.
Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu.
Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in.
diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali,
kamieniarzy, marynarzy rybaków, zegarmistrzów.
Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

1.jpg

Katarzyna Mańka